In deze privacyverklaring is te lezen hoe Theater.nl omgaat met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van accounthouders bij Theater.nl. Deze privacyverklaring draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens gerespecteerd worden en op een vertrouwelijke manier worden behandeld. Hierbij wordt de grootste zorgvuldigheid betracht.

 

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Theater.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u account aanmaakt bij Theater.nl. Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken en met welk doel deze worden gebruikt.

 

Om gebruik te kunnen maken van een Theater.nl account verwerken wij de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Voorkeurstad
  • Interesse theatergenre
  • Favoriete keuken
  • Soort keuken

Deze gegevens worden gebruikt zodat u kunt inloggen op uw account en gebruik kunt maken van de dienst die Theater.nl biedt. Theater stemt het aanbod af op de door u gekozen voorkeuren.

Recensie:

Wanneer u een theater account heeft aangemaakt kunt u ook theaterrecensies publiceren.

Nieuwsbrief en overige marketingactiviteiten

Theater.nl heeft een gerechtvaardigd commercieel belang om bestaande accounthouders marketingberichten te sturen (uiteraard bieden we het recht van verzet, zodat u kunt aangeven liever geen marketingberichten te willen ontvangen). Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief te kunnen sturen. U kunt op elk moment hiervoor afmelden: de nieuwsbrief bevat altijd een afmeldlink.


Voor het beantwoorden van vragen of het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met support.

Onze klantenservice verwerkt hiervoor volgende gegevens:

- Uw naam

- E-mailadres

- Telefoonnummer (optioneel)

- Bedrijfsnaam (optioneel)

- Uw bericht (optioneel)

Om ervoor te zorgen dat onze marketingafdeling de juiste personen bereikt, maken wij gebruik van (persoonlijke) marketing. Dit bestaat uit het versturen van e-mails, post, en eventuele pushberichten. Voor de marketing van Theater.nl en haar partners maken wij gebruik van de volgende gegevens:

- Uw naam

- Emailadres

- Telefoonnummer (optioneel)

 

Cookies

Theater.nl gebruikt functionele, tracking en analytische cookies. Dit zijn gegevens die een gebruiker van ons platform indirect verstrekt. Cookies zijn bestanden die in uw eigen computer worden opgeslagen. Deze worden dus niet door Theater.nl opgeslagen, en dus niet verwerkt door Theater.nl in de zin van de AVG. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het platform en hierbij kunnen uw voorkeursinstellingen op uw computer opgeslagen worden. Bij uw eerste bezoek aan Theater.nl wordt hiervan een melding gemaakt. U kunt er dan voor kiezen om al dan niet analytische en tracking cookies op te slaan. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

- Locatie

- Internetbrowser

- IP-adres of app Ids

- Websitetaal

 

Een deel van de eerder genoemde gegevens wordt door Theater.nl verwerkt om fraude tegen te gaan. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor onze adverteerders en om onze diensten en website te kunnen verbeteren. Hierbij draagt Theater.nl er zorg voor dat de gegevens die verwerkt worden richting de adverteerders niet herleidbaar zijn naar u.

 

Hoe lang bewaart Theater.nl uw gegevens?

Theater.nl bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden, dan op wel basis van de wet is vereist.

 

Beveiliging van uw gegevens en het delen ervan

Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt door onze hostingprovider op een beveiligde server. Theater.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en draagt er zorg voor dat indien het nodig is om gegevens te delen met derden in het kader van de overeenkomst, deze aan de marketing, analysedoeleinden of wettelijke verplichtingen voldoen. Theater.nl heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Indien u tracking en analytische cookies heeft aanstaan worden uw gegevens mogelijk gedeeld met:

- Advertentie platforms als (bijvoorbeeld Google en Instagram)

- Partners

- Klanttevredenheidonderzoekbureaus

- Providers van o.a. software

 

Op onze website en platform kunnen verwijzingen staan naar websites van derden. Indien op deze links klikt, wordt u geleid buiten het bereik van Theater.nl. Theater.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met uw gegevens omgaan.

 

Uw rechten

Uit hoofde van de AVG heeft u als accounthouder van Theater.nl een aantal rechten, te weten:

- Informatie en inzage in uw gegevens, desgewenst een kopie daarvan te ontvangen;

- rectificeren van uw gegevens;

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;

- het recht op vergetelheid in bepaalde gevallen;

- het recht om de eerder gegeven toestemming omtrent uw persoonsgegevens in te trekken;

- het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: support.